SCIOS keuring / inspectie oliegestookte spuitcabine

€ 525,00

Wettelijke verplichte keuring / inspectie van de oliegestookte spuitcabine conform SCIOS / activiteitenbesluit door een gecertificeerd bedrijf.

Installatie dient goed bereikbaar te zijn.

Let op, ook de eventuele brandstofleiding is keuringsplichtig. De keuring hiervan is niet opgenomen in deze prijs. Zie hiervoor inspectie olieleiding in deze webshop.